Przedszkole Publiczne w Klonowej

Początki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Klonowa datuje się na lata 1918- 1919. Jest to czas powstania ochronki dla dzieci, której założycielką była p. Anna Przybylska.

Zawieszona działalność przedszkolna w okresie II wolny światowej została wznowiona w roku 1945 w prywatnym domu u p. Wilczyńskich. Do roku 1953 w przedszkolu pracowała Pani Helena Zabłocka, której miejsce następnie zajęła P. Teresa Staniec. W 1956 roku przedszkole liczyło 25 dzieci. Kucharką była P. Apolonia Kopeć. W 1956 roku działalnością przedszkola zajęła się P. Romualda Udalska. W tym okresie przedszkole zmieniło swoją siedzibę. Przeniesione zostało do budynku Prezydium GRN, a w roku 1956 do budynku Domu Nauczyciela. W 1968 roku urządzony został ogród przedszkolny.

Lata 70-te cechuje zainteresowanie rozwojem umysłowym dzieci. W 1977 roku wychowaniem przedszkolnym objęte zostały dzieci 6-letnie. Powstały oddziały zerowe w KuŸnicy Błońskiej, w Leliwie i w Owieczkach, nad którymi nadzór sprawowali dyrektorzy szkół podstawowych. Do roku 1977 p. R. Udalska pełniła w przedszkolu funkcję dyrektorki, nauczycielki i intendentki.

W 1977 r. zatrudniona została nauczycielka P. A. Karczewska. Rozpoczęto budowę budynku z przeznaczeniem na stołówkę szkolną i świetlicę. W 1982 r. zatrudniono P. Barbarę Kosatka. Jako kucharki w przedszkolu pracowały kolejno Panie: Salomea Kopeć, Eugenia świątek, Janina Jakóbczak.

Od 1983 r. funkcję dyrektora pełniła P. Danuta Tyszkiewicz. Z dziećmi w grupie mieszanej pracowała P. Romualda Udalska, która w 1984 r. odeszła na emeryturę. Nauczycielkami w tym okresie były Panie: Katarzyna Kania, Jadwiga Musialska, Anna Pędziwiatr, Maria Sikorska, Barbara Wysocka. W latach 1988 – 2013 r funkcję dyrektora przedszkola pełniła P. Mariola Perdek.

UROCZYSTOśCI

Przedszkole to nie tylko zajęcia i nauka dzieci ale także organizowane są różnego rodzaju uroczystości. W organizacje uroczystości włączają sie bardzo aktywnie rodzice na czele z Radą Rodziców. Na szczególną uwagę zasługuje Choinka na którą zapraszane są wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy klonowa i nie tylko.

Aktualności